Palliatieve zorg

De Veervrouw begeleidt de ziel op weg naar gene zijde van de dood.

Begeleiding in de laatste levensfase

De palliatieve fase is de laatste levensfase en vraagt een goede koersbepaling om de kwaliteit van leven te bewaken.
Er zijn in deze fase vaak veel keuzes te maken, denk bijv. aan doorgaan met behandelen of niet? Onzekerheid is aan de orde van de dag en dit kan gepaard gaan met gevoelens van angst, boosheid of neerslachtigheid. Het rouwproces dat het naderende afscheid met zich meebrengt vraagt eveneens om aandacht en samen kijken we of er onafgemaakte zaken liggen die een goede afronding van het leven in de weg staan.
Het is belangrijk dat alle gevoelens er mogen zijn en dat daar uiting aan gegeven mag worden. Daarvoor vind ik in gesprekken belangrijk om verbinding tot stand te brengen, echt de ruimte voor luisteren te zijn en met mezelf als klankbord te resoneren op wat nodig is. Vormen waarmee ik o.a. werk zijn mindfulness, muziek en andere creatieve werkvormen.

24 uurszorg in de terminale fase

Met een klein team van maximaal 4 zorgverleners kan 24 uur per dag zorg aan huis geboden worden zodat je thuis kan sterven.

Als verzorgende IG heb ik mij gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg door een aantal extra scholingen te volgen. Zo volgde ik o.a. een training in het herkennen en omgaan met zingevingsvragen bij patiënten in de terminale fase en deed de training STEM (STerven op je Eigen Manier).

Bewust sterven

Als we beseffen dat elke dag de dood in ons leven aanwezig is, kunnen we de dood steeds meer leren omarmen en zien dat deze bij het leven hoort. Dit besef maakt dat we bewuster leven omdat we zien dat alle vormen eindig zijn.

Toen ik kennis nam van het feit dat boeddhisten zich hun hele leven voorbereiden op het moment van doodgaan en dit zien als het punt van grootste transformatie, veranderde dit mijn hele kijk op de dood. Dat was tot dan toe gekleurd dat je de dood zover mogelijk bij je vandaan moet zien te houden.

Ik kan me verhouden tot ieders eigen beleving en visie op de dood en me afstemmen op dat wat een passende begeleiding is.

Ik sta open voor vragen, klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Back to top