Palliatieve zorg

De Veervrouw begeleidt de weg in het ongewisse.

Begeleiding in de laatste levensfase

De palliatieve fase is de laatste levensfase en vraagt een goede koersbepaling om de kwaliteit van leven te bewaken.

Er zijn in deze fase vaak veel keuzes te maken, denk bijv. aan doorgaan met behandelen of niet? Onzekerheid is aan de orde van de dag en dit kan gepaard gaan met gevoelens van angst, boosheid of neerslachtigheid. Het rouwproces dat het naderende afscheid met zich meebrengt vraagt eveneens om aandacht en samen kijken we of er onafgemaakte zaken liggen die een goede afronding van het leven in de weg staan.

Het is belangrijk dat alle gevoelens er mogen zijn en dat daar uiting aan gegeven mag worden. Daarvoor vind ik in gesprekken belangrijk om verbinding tot stand te brengen, echt de ruimte voor luisteren te zijn en met mezelf als klankbord te resoneren op wat nodig is. Vormen waarmee ik o.a. werk zijn mindfulness, muziek en andere creatieve werkvormen.

Zorg in de palliatieve fase

Dit is de zorg die wordt verleend als er geen genezing van ziekte meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan kanker, COPD, hartfalen, MS, ziekte van Parkinson, dementie.
Palliatieve zorg gaat verder dan alleen lichamelijke verzorging. Ze gaat onder andere ook over zingeving, over de gevoelens en gedachten van jou en de zorg van je naasten. Samen richten we ons op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van leven.

24 uurszorg in de terminale fase

Dit is de laatste fase van de palliatieve zorg.
Met een klein team van maximaal 4 zorgverleners kan 24 uur per dag zorg aan huis geboden worden zodat je thuis kan sterven.

Muziek in de palliatieve/terminale fase

Met klankschalen, stem en/of de shakuhachi (Japanse fluit uit de Zentraditie) maak ik aan bed muziek vanuit mijn hart en ziel om te troosten, ontspannen, los te laten en gevoelens te laten stromen.

Bewust sterven, bewust leven.

De dood is een natuurlijk onderdeel van het leven.
Er is bijvoorbeeld ontdekt dat iedere dag elke seconde een ­miljoen cellen doodgaan in ons lichaam. Dat komt neer op een kilogram aan dode cellen per dag(!).
Ons lichaam ontdoet zich van deze cellen omdat ze oud, beschadigd of gemuteerd zijn, en vervangt ze door nieuwe cellen.
Dit reinigingsproces is essentieel voor het leven, we leven omdat we voortdurend doodgaan.
Zo brengt elk einde een nieuw begin, hoe onzeker dit ook is. Vanuit deze positieve houding begeleid ik jouw proces.

Kwaliteit als zorgverlener

Als verzorgende IG heb ik mij gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg door een aantal extra scholingen te volgen. Zo volgde ik o.a. een training in het herkennen en omgaan met zingevingsvragen en deed de training STEM (STerven op je Eigen Manier).
Door mijn coachingsopleiding en eigen persoonlijke ontwikkeling en levenservaring kan ik omgaan met vele levensthema’s. Het is natuurlijk belangrijk om eerst kennis te maken alvorens je te kunnen toevertrouwen.

Sinds 2016 ben ik werkzaam als ZZP-er in de palliatieve zorg en voldoe aan de eisen van de WKKGZ en ben lid van de klachtencommissie via ZZP-er in de zorg.
Als zorgverlener ben ik in het bezit van het KIWA keurmerk.
Ik verleen zorg aan cliënten met ALS, MS, ziekte van Parkinson, kanker, COPD, hartfalen en dementie.
Ik ben bevoegd en bekwaam in het ondersteunen bij niet-invasieve thuisbeademing.

Ik kan me verhouden tot ieders eigen beleving en visie op de dood en me afstemmen op dat wat een passende begeleiding is.

Ik sta open voor vragen, klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Back to top